Dernek Yönetimi

Günümüzde, özellikle ülkemizde Dernek Yönetimi alanında derneklerin tarafından in-house çözümler arama yoluna gidilse de, Dernek Yönetimi başlı başına uzmanların eline bırakılması gereken bir alandır. 

İyi bir dernek yönetimi, derneğin marka değerini arttıracağı gibi, üyelerin derneğe olan bağlılığına da süreklilik kazandıracaktır. Aksi halde dernek hem finansal olarak hem de marka değeri açısından kayıplar yaşabilmektedir. 

Ege Kongre olarak her derneğin kendi yapısal oluşumuna ve ihtiyaçlarına göre oluşturduğumuz basamaklı dernek yönetimi paketlerimizle yeni kurulmuş bir dernekten, üye sayısı binlerle telaffuz edilen büyük derneklere kadar her skaladan müşteriye hizmet vermekteyiz.

Dernek Yönetimi alanında sağladığımız hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Stratejik Planlama
  • Finansal ve İdari Yönetim
  • Üye Yönetimi (mevcut üyelerle ilişkiler, aidatların takibi)
  • Marketing (potansiyel üyelere ulaşılması)
  • Dernek içi etkinlikler 
  • Sosyal Medya Yönetimi